IDC Investment s.r.o.

 • nám.14. října 1307 / 2, PRAHA 5 - Smíchov, 150 00
 • Pondělí až pátek: - 9:00 až 15:00
 • Mobil: +420 774 980 828 NONSTOP HOTLINE
 • Tel.: +420 257 325 117
 • Fax: +420 257 326 716
 • Email: info@idcpraha.eu
mapa praha

Expozitura pro Moravskoslezský kraj

 • 9. května 11, Krnov, 794 01
 • Mobil: +420 777 166 187
 • Tel: +420 552 304 018
 • Email: info@pohledavky111.cz

mapa krnov


Lobby training centre - Opava

 • Tel: +420910440782 od 8 - 15 hod.
 • Email: info@infodetective.eu
mapa opava

Hradec Králové - Franšíza

 • Tel: +420 774 33 44 22
 • Email: benesova@infodetective.eu
mapa hradec
Společnost spis. zn. oddíl C 1 3 9 4 8 5 vedená u Městského soudu v Praze

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Ve smyslu a podle ustanovení § 14 a § 20d až § 20za zák. č. 364/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění předpisů pozdějších, s odkazem na občanský zákoník č. 89/2012 Sb. se poskytuje spotřebiteli (klientu) takto:

INFORMACE o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů:

1.Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu, kterým je Česká obchodní inspekce – www.coi.cz. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvádějí se tyto informace i na těchto internetových stránkách.

2.V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.“