Detektivní služby

Naše firma se datuje od roku 1997. V roce 2008 došlo ke sloučení dvou firem v oblasti detektivních služeb a správy pohledávek čímž jsme schopni řešit kompletní servis v dané oblasti. Jsme členem České komory detektivních služeb, společenstva Hospodářské komory. Naše společnost poskytuje svým zákazníkům komplexní služby v působnosti celé ČR i mimo ČR a to v Bulharsku a Izraeli. V návaznosti na široký komplex služeb a dlouholeté zkušenosti je naše společnost připravena Vám zajišťovat služby v požadované kvalitě a na vysoké úrovni. Plně respektujeme všechny požadavky a zachováváme důvěrné informace. Jsme loajální jak ke své detektivní kanceláři, kde přesně dodržujeme a ctíme naší politiku, cíle a doporučení tak ke svým klientům pro něž naše detektivní kancelář poskytuje služby. Máme široký výběr možností řešení problémů a schopnost operovat ve všech směrech těchto služeb.

Detektivní služby

Motto:

Zdroj informací pro Váš rozvoj úspěch a ochránce Vašich zájmů. Tajemství úspěchu spočívá v tom, že víme něco víc, že víme co neví nikdo další.

Stručný výběr služeb


Detektivní služby Ostraha majetku a osob

Zajišťování skutečností které mohou sloužit jako důkazní prostředky v řízení před soudem nebo správním orgánem.

Vymáhání pohledávek Ostraha majetku a osob

Odkup, prodej a vymáhání dlužných pohledávek (faktoring, forfaiting)

Krizová řešení Ostraha majetku a osob

Jedná se o individuální řešení každého případu, např. prodejem společnosti, revitalizací, zajištěním vstupu investora, konkurzy, atd.


Zpravodajská služba Ostraha majetku a osob

Zpravodajství je třeba chápat jako nástroj řízení.Jde o schopnost vyhledat,filtrovat a interpretovat ...

Speciální služby Ostraha majetku a osob

Speciání a VIP služby vč. ozbrojených doprovodů.

Lobbying Ostraha majetku a osob

Lobbying ...