Orientační ceník detektivních služeb

 • Běžné šetření detektiva

  300 až 500,- Kč/hod (dle náročnosti) při mimo sídla DK náklady vozidlo, ubytování apod.

 • Prověrka osoby

  cca 15.000,- Kč (paušálně) při mimo sídla DK + náklady vozidlo, ubytování apod.

 • Monitorování osoby s potřebou současného nasazení více pracovníků a vozidel

  cca 2.500,- Kč/hod + náklady provoz vozidla 7 až 10 Kč/km

 • Detektivní ochrana osob – bodyguarding

  cca 500 až 2.500,- Kč/hod a pracovník (podle náročnosti a velikosti rizik)

 • Detektivní ochrana, hotelový detektiv, detektiv v obchodě či jiné živnostenské provozovně

  cca 250,- Kč/hod a pracovník

 • Dokumentování informací o důkazech a důkazů pro soudní a správní kauzy

  cca 500,- Kč/hod/pracovník při mimo sídlo DK + náklady vozidlo, ubytování apod.

 • Bezpečnostní audit, poradenství, organizační a režimový projekt

  cca 1.000 až 5.000, Kč/hod dle náročnosti odbornosti při mimo sídlo DK + náklady vozidlo, ubytování apod.

 • Komplexně od auditu přes vypracování bezpečnostního dokumentu, bezpečnostní politiky a organizačního a režimového projektu:

  cca 250,- Kč/hod a pracovník

 • Detektivní ochrana, hotelový detektiv, detektiv v obchodě či jiné živnostenské provozovně

  - malá firma cca 50.000,- Kč (paušální částka)
  - střední firma cca 100.000,- Kč (paušální částka)
  - velká firma cca 150.000,- Kč a více dle náročnosti a velikosti

 • Vymáhání dlužných pohledávek již od 3% z vymožené částky

  (cena se odvíjí podle data po splatnosti,výše dlužné částky,stavu dlužníka a teritoriálním podmínkám)

 • Cenu při odkupu pohledávky posoudíme na počkání

 • Ceny jsou pouze orientační. V závislosti na rozsahu zakázky, teritoriálních podmínkách a jiných relevantních skutečnostech jsou možné ceny nižší nebo vyšší než je uváděno.

Motto:

Zdroj informací pro Váš rozvoj úspěch a ochránce Vašich zájmů. Tajemství úspěchu spočívá v tom, že víme něco víc, že víme co neví nikdo další.

Stručný výběr služeb


Detektivní služby Ostraha majetku a osob

Zajišťování skutečností které mohou sloužit jako důkazní prostředky v řízení před soudem nebo správním orgánem.

Vymáhání pohledávek Ostraha majetku a osob

Odkup, prodej a vymáhání dlužných pohledávek (faktoring, forfaiting)

Krizová řešení Ostraha majetku a osob

Jedná se o individuální řešení každého případu, např. prodejem společnosti, revitalizací, zajištěním vstupu investora, konkurzy, atd.


Zpravodajská služba Ostraha majetku a osob

Zpravodajství je třeba chápat jako nástroj řízení.Jde o schopnost vyhledat,filtrovat a interpretovat ...

Speciální služby Ostraha majetku a osob

Speciání a VIP služby vč. ozbrojených doprovodů.

Lobbying Ostraha majetku a osob

Lobbying ...