Zpravodajská služba

 • Zpravodajství je třeba chápat jako nástroj řízení. Jde o schopnost vyhledat, filtrovat a interpretovat informace ve smysluplných souvislostech.
 • Shromažďování informací, informací o důkazech a důkazních prostředcích pro potřeby soudních kauz a správních řízení.
 • Konkurenční zpravodajství
 • Rafinerie informací z otevřených zdrojů a investigativní analýza
 • Obranné konkurenční zpravodajství-informační bezpečnosti
 • Ochrana informací a dat
 • Ochrana proti ofenzivnímu zpravodajství konkurence
 • Ochrana utajovaných skutečností
 • Ofenzivní konkurenční zpravodajství
 • Získávání informací důležitých pro rozhodovací proces v managementu
 • Vlivové konkurenční zpravodajství - Lobbying
 • Vlivové zpravodajství a dezinformace
 • To co moudrým vládcům a dobrým vojevůdcům umožňuje zaútočit, zvítězit a docílit nedosažitelných ostatním lidem jsou včasné informace a znalosti. Jsme schopni zajistit školení pro Vaše zaměstnance v oblasti bezpečnosti a ochrany podnikatelských subjektů a vše související s prohloubením vztahů zaměstnanec-firma, loajálnost a oddanost k potřebám firmy, asertivní chování zaměstnanců se zaměřením na komunikaci zaměstanec-klient a další, formou našich přednášek čerpajících z naších bohatých zkušeností v dané oblasti. Také jsme schopni připravit pro Vaše zaměstnance víkendový adrenalinový program pro stmelení pracovního kolektivu formou společného pobytu, přednášek, sportu a základu bojových umění a jiných akcí a forem důležitých pro zlepšení vnitřích personálních vztahů Vaší společnosti, což je důležitým základem každé firmy.

Motto:

Zdroj informací pro Váš rozvoj úspěch a ochránce Vašich zájmů. Tajemství úspěchu spočívá v tom, že víme něco víc, že víme co neví nikdo další.

Stručný výběr služeb


Detektivní služby Ostraha majetku a osob

Zajišťování skutečností které mohou sloužit jako důkazní prostředky v řízení před soudem nebo správním orgánem.

Vymáhání pohledávek Ostraha majetku a osob

Odkup, prodej a vymáhání dlužných pohledávek (faktoring, forfaiting)

Krizová řešení Ostraha majetku a osob

Jedná se o individuální řešení každého případu, např. prodejem společnosti, revitalizací, zajištěním vstupu investora, konkurzy, atd.


Zpravodajská služba Ostraha majetku a osob

Zpravodajství je třeba chápat jako nástroj řízení.Jde o schopnost vyhledat,filtrovat a interpretovat ...

Speciální služby Ostraha majetku a osob

Speciání a VIP služby vč. ozbrojených doprovodů.

Lobbying Ostraha majetku a osob

Lobbying ...