Klasické detektivní služby

 • Detektivní služby Pátrání po osobách a věcech
 • Detektivní služby Zajišťování skutečností, které mohou sloužit jako důkazní prostředky v řízení před soudem nebo správním orgánem
 • Detektivní služby Získávání informací týkajících se osobního stavu osob fyzických nebo právnických nebo jejich majetkových poměrů
 • Detektivní služby Získávání informací v souvislosti s vymáháním pohledávek
 • Detektivní služby Vyhledávání protiprávních jednání
 • Detektivní služby Fyzické dohledání firem, zjištění sídla firmy a zajištění kontaktu
 • Detektivní služby Zajištění věřitelů
 • Detektivní služby Spolupráce a doporučení kanceláří soukromých exekutorů
 • Detektivní služby Příprava podkladů pro konkurzní řízení
 • Detektivní služby Prověrky uchazečů o zaměstnání
 • Detektivní služby Vyšetřování pojistných podvodů
 • Detektivní služby Řízení dědických a podobných řízení spojené s pátráním v archivech a matrikách
 • Detektivní služby Pomoc při výběrových řízeních
 • Detektivní služby Doprovod a ochrana dětí
 • Detektivní služby Pořadatelské služby
 • Detektivní služby ...ostatní služby dle dohody

Motto:

Zdroj informací pro Váš rozvoj úspěch a ochránce Vašich zájmů. Tajemství úspěchu spočívá v tom, že víme něco víc, že víme co neví nikdo další.

Stručný výběr služeb


Detektivní služby Ostraha majetku a osob

Zajišťování skutečností které mohou sloužit jako důkazní prostředky v řízení před soudem nebo správním orgánem.

Vymáhání pohledávek Ostraha majetku a osob

Odkup, prodej a vymáhání dlužných pohledávek (faktoring, forfaiting)

Krizová řešení Ostraha majetku a osob

Jedná se o individuální řešení každého případu, např. prodejem společnosti, revitalizací, zajištěním vstupu investora, konkurzy, atd.


Zpravodajská služba Ostraha majetku a osob

Zpravodajství je třeba chápat jako nástroj řízení.Jde o schopnost vyhledat,filtrovat a interpretovat ...

Speciální služby Ostraha majetku a osob

Speciání a VIP služby vč. ozbrojených doprovodů.

Lobbying Ostraha majetku a osob

Lobbying ...