Stop simulantům

V návaznosti na změnu nemocenského systému od 1.1.2009 Vám naše společnost nabízí pravidelnou kontrolu Vašich zaměstnanců na nemocenské již od 1200,-Kč měsíčně.

Kontrola nemocných

Pravidelná namátková kontrola Vašich práceneschopných zaměstnanců po dobu prvních 21 dnů pracovní neschopnosti, sepsání protokolu o přítomnosti, atd.

V případě zjištění porušení povinností zaměstnance zdržovat se v době pracovní neschopnosti v místě, které uvedl lékaři jako místo pobytu v době pracovní neschopnosti, či dodržování doby vycházek účtuje naše společnost 10% z ušetřené náhrady mzdy, kterou Vaše společnost takovému zaměstnanci nevyplatí!

Stručný výběr služeb


Detektivní služby Ostraha majetku a osob

Zajišťování skutečností které mohou sloužit jako důkazní prostředky v řízení před soudem nebo správním orgánem.

Vymáhání pohledávek Ostraha majetku a osob

Odkup, prodej a vymáhání dlužných pohledávek (faktoring, forfaiting)

Krizová řešení Ostraha majetku a osob

Jedná se o individuální řešení každého případu, např. prodejem společnosti, revitalizací, zajištěním vstupu investora, konkurzy, atd.


Zpravodajská služba Ostraha majetku a osob

Zpravodajství je třeba chápat jako nástroj řízení.Jde o schopnost vyhledat,filtrovat a interpretovat ...

Speciální služby Ostraha majetku a osob

Speciání a VIP služby vč. ozbrojených doprovodů.

Lobbying Ostraha majetku a osob

Lobbying ...